Bitter-vet sprayBitter-vet spray

Bitter-vet spray

A Bitter-vet spray egy külsőleges permet sebvédelemre.

részletes termékleírás
Bruttó ár: 4 249 Ft
Értékelés: 4.8 / 4 Összes értékelés olvasása (1)
Bitter-vet spray 100 ml

Bitter-vet spray 100 ml

100 ml
Ár: 4 249 Ft
44 hűségpont
Szállítás: 1 munkanap?
Szállítás díja: díjtáblázat?
db: Kosárba
Raktáron
Termékleírás

A Bitter-vet spray egy külsőleges permet sebvédelemre.

Javallat:

A készítmény kifejezetten keserű, kellemetlen ízű, nem toxikus folyadék. Alkalmazásával elkerülhető, hogy az állat a sebeket harapdálja vagy nyaldossa. A kényelmetlen gallér használata így kiküszöbölhető.

Egyéb javallatok: Kannibalizmus, farokrágás.

Adagolás és alkalmazás:

A megvédendő felületet 15 cm távolságból be kell permetezni.

Ellenjavallat:

Viszkető ekcémát nem szabad bepermetezni, ezeket gyógykezelni szükséges!

Célállat:

Kutya, macska, ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés.

Összetétel:

Denatónium benzonát: 0,020 g
Segédanyagok: 41 g
Hajtógáz: 27 g

Tárolás:

Szobahőmérsékleten, 15-25 °C között, száraz, fénytől és közvetlen napsugárzástól védett helyen tartandó.

Figyelmeztető mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

A fel nem használt állatgyógyászati terméket, valamint az állatgyógyászati termékekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. Száraz porral oltandó, szén-dioxidot kell használni. Csak jól szellőztetett helyiségekben használható.

VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Feladó: Katalin
Értékelés:
2021.10.28. 14:17
Még nem tudok véleményt mondani.