Insecticide 20001 l0,5 l0,25 lInsecticide 2000

Insecticide 2000

Az Insecticide 2000 rovarírtó egy hosszú hatásidejű, minden rovar ellen ható szer. Alkalmazásával megvédhetjük kedvenceinket a bolhák, tetvek és atkák ellen. 

részletes termékleírás
Bruttó ár: 2 299 Ft-tól
Értékelés: 4.5 / 115 Összes értékelés olvasása (44)
Insecticide 2000 1 l

Insecticide 2000 1 l

1 l
Ár: 6 449 Ft
66 hűségpont
Szállítás: 1 munkanap?
Szállítás díja: díjtáblázat?
db: Kosárba
Raktáron
Insecticide 2000 0,5 l

Insecticide 2000 0,5 l

0,5 l
Ár: 3 649 Ft
38 hűségpont
Szállítás: 1 munkanap?
Szállítás díja: díjtáblázat?
db: Kosárba
Raktáron
Insecticide 2000 0,25 l

Insecticide 2000 0,25 l

0,25 l
Ár: 2 299 Ft
24 hűségpont
Szállítás: 5 munkanap?
Szállítás díja: díjtáblázat?
db: Kosárba
Termékleírás

Az Insecticide 2000 rovarírtó egy hosszú hatásidejű, minden rovar ellen ható szer. Alkalmazásával megvédhetjük kedvenceinket a bolhák, tetvek és atkák ellen. 

1. A termék összetétele és a formuláció típusa

1.1 A termék minőségi és mennyiségi összetétele:

Triviális név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (m/m%)

Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva)

Hatóanyag

89997-63-7

289-699-3

0,05%

Piperonil-butoxid

Hatóanyag

51-03-6

200-076-7

0,05%

Permetrin

Hatóanyag

52645-53-1

258-067-9

0,15%

 

1.2 A formuláció típusa: Felhasználásra kész permet.

2. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok: -

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:

-        P270 – A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

-        P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

-        P301+P312 – Lennyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

-        P391 – A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

-        P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

-        EUH208 – Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

3. Engedélyezett felhasználás(ok)

3.1 A felhasználás leírása: Az Insecticide 2000 HU rovarírtó permet használata

Terméktípus: 18. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt: Rovarírtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is: Tudományos név: Blatella germancia; Közhasználatú név: német csótány; Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek
Felhasználási terület: Zárt térben rejtett életmódú rovarok irtására használható fel.
Az alkalmazás módja(i): Zárt térben, felületkezelés (permetezés)
Alkalmazási arány(ok): 0,5 L/20m2 (25 ml/m2)
Gyakoriság: A flakon a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva, 25 ml készítményt juttasson ki 1 m2 felületre. Az írtószer hatástartóssága porózus felületeken nem igazolt. Töör felületeken kéthetes hatástartósság várható. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleli, úgy a kezelést ismételje meg.
Felhasználói kör: szakképzett foglalkozásszerű, lakossági.
Csomagolási méretek: Lakossági felhasználók részére: 250, 500 és 1000 ml töltési fogattal, szórófejjel ellátott műanyag falkonban; 250, 500 és 1000 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag falkonban (utántöltésre); Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére: 5-10 és 20 liter töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba. Csomagolóanyag: Minden kiszerelés esetén polietilén.

3.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

3.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

3.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegélynyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

3.1.4 A felhasználástól függően a termék és a csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

3.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett.

4. Általános használati utasítás

4.1 Használati utasítások

4.1.1 A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott műanyag flakonon:

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható!

Használat előtt alaposan felrázandó!

A szórófejet annak elforgatásával nyissa ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó-és tartózkodási helyeire célzottan juttassa ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen. Például csótányok irtásakor: szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és ezek környéke kezelendő.

4.1.2 A 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható!

A termék kiürült flakonjáról csavarja le a szórófejet, és azt tegye át az új teli palackra. Győződjön meg róla, hogy a szórófej stabilan illeszkedik a palackhoz. A szórófejet annak elforgatásával nyissa ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó-és tartózkodási helyeire célzottan juttassa ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen. Például csótányok irtásakor: szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és ezek környéke kezelendő.

4.1.3 A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható!

Használat előtt alaposan felrázandó!

A permetlevet töltse be olyan permetezőgépbe, amellyel 150 mikrométernél kisebb cseppátmérő biztosítható. A permetet a rovarok búvó-és tartózkodási helyeire célzottan juttassa ki.

4.2 Kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.1 A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott és a 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:

Kizárólag rovarirtásra, a használati utasítás szerint alkalmazható!

Ügyeljen arra, hogy az írtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra és takarmányra ne kerüljön! Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el vagy takarja le és a z akvárium lélegeztető berendezését kapcsolja ki.

Gyerek kezébe nem kerülhet!

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

A permetet ne lélegezze be és ügyeljen arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön!

Háztartási gumikesztyű használata ajánlott.

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! Allergiás reakciót válthat ki.

Kezelés után a helyiségben alaposan szellőztessen ki és azokat csak a lepermetezett felületek megszáradása után vegye újra használatba.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül ruhára vagy az ágyneműre.

4.2.2 A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:

Kizárólag rovarirtásra, a használati utasítás szerint alkalmazható!

Ügyeljen arra, hogy az írtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra és takarmányra ne kerüljön! Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el vagy takarja le és a z akvárium lélegeztető berendezését kapcsolja ki.

Gyerek kezébe nem kerülhet!

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

A permetet ne lélegezze be és ügyeljen arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön!

Védőkesztyű, nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédő és védőszemüveg használata szükséges.

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! Allergiás reakciót válthat ki.

Kezelés után a helyiségben alaposan szellőztessen ki és azokat csak a lepermetezett felületek megszáradása után vegye újra használatba.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül ruhára vagy az ágyneműre.

4.3 Várhatóan közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések:

- Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét estén forduljon orvoshoz.

- Bőrrel érintkezést követően: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel. Súlyos irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Szembe jutást követően: Öblítse a szemet bő vízzel néhány percen keresztül. Ha a szemében kontaktlencse van, távolítsa azt el, majd folytassa a szem öblítését. Irritáció vagy látáskárosodás esetén forduljon szakorvoshoz.
- Lenyelést követően: A szájüreget öblítse ki vízzel. Mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát és címkéjét.

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE HAGYJA MAGÁRA A MÉRGEZÉST ELSZENVEDETT SZEMÉLYT!

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornákba jutását meg kell akadályozni.

4.4 A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.4.1 A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott és a 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadásra nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

4.4.2 A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

4.5 A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól és közvetlen napsugárzástól védve, élelmiszertől, takarmánytól, gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. A gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(Az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni a gyártási tétel számát vagy jelzését és a lejárat idejét szokásos tárolási körülmények mellett.)

5. Egyéb információk

5.1 A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott műanyag falkonon:

Biocid szakvélemény száma: 23277-10/2021/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

Insecticide 2000 HU rovarirtó permet
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyag: 0,05% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 0,05% piperonil-butoxid + 0,15% permetrin
Engedélytulajdonos: Veterianus 2000 Kft., 9700 Szombathely, Esterházy A. u. 12.
Biocid engedélyszám:
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 2., 3. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.1, 4.2.1, 4.3, 4.4.1, 4.5 és 5.1 pontok.

5.2 A 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:

Biocid szakvélemények száma: 23277-10/2021/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

Insecticide 2000 HU rovarirtó permet
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyag: 0,05% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 0,05% piperonil-butoxid + 0,15% permetrin
Engedélytulajdonos: Veterianus 2000 Kft., 9700 Szombathely, Esterházy A. u. 12.
Biocid engedélyszám:

5.3 A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:

Biocid szakvélemények száma: 23277-10/2021/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

Insecticide 2000 HU rovarirtó permet
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyag: 0,05% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 0,05% piperonil-butoxid + 0,15% permetrin
Engedélytulajdonos: Veterianus 2000 Kft., 9700 Szombathely, Esterházy A. u. 12.
Biocid engedélyszám:

VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Feladó: Borbála
Értékelés:
2024.04.27. 09:08
5
Feladó: Szilvia
Értékelés:
2024.03.19. 14:06
4
Feladó: Virgil Zoltán
 
2023.12.15. 21:51
Területfüggő, jó termék de nedvszívó részekre fújva sokat kell használni belőle, szellőztetés fontos lehet.
Feladó: István
Értékelés:
2023.06.16. 05:57
5
Feladó: Éva
Értékelés:
2023.02.22. 09:29
A novényeimnek vettem a szövőmoly és egyéb kártékonyak ellen.
Feladó: Péter
Értékelés:
2023.02.02. 20:33
Kiváló termék, teljesen szagtalan, foltmentesen szárad, és nagyon hatékony.
Feladó: Sándorné Anikó
Értékelés:
2023.01.25. 13:02
Kiváló minőségű termék
Feladó: Tünde
Értékelés:
2022.09.30. 08:35
Mindkét termék tökéletes.
Feladó: József
Értékelés:
2022.09.21. 12:17
Bevált.
Feladó: Györgyné
Értékelés:
2022.08.27. 09:09
Feladó: Zoltánné
Értékelés:
2022.08.20. 08:10
Szuper termék csak ajánlani tudom.
Feladó: Tamásné
Értékelés:
2022.08.11. 11:25
5
Feladó: Józsefné
Értékelés:
2022.08.05. 08:15
2022. 07. 28án, az értesítés szerint megérkezett. Nagyon preciz csomagolásban, pontos futárszolgálattal!
Csak ajánlani tudom mindenkinek!
Feladó: László
Értékelés:
2022.07.14. 11:00
Minden Ok!
Feladó: Enikő
Értékelés:
2022.07.13. 15:53
Nagyon jó
Feladó: Csaba
 
2022.07.08. 08:38
Szabad felhasználású szernek megfelelő. Bolha írtásra kellett. Naponta lett befújva a fertőzött terület. Elkábultak, de kellett nekik még egy adag, hogy el is pusztuljanak. A kezdeti fejődési állapotról nem tudok írni, mert nem találkoztam búvóhellyel. Kivárással győződünk meg a sikeres irtásról.
Feladó: Lorándné
 
2022.07.07. 08:36
5
Feladó: Judit
Értékelés:
2022.07.05. 08:14
Teljes mértékben elégedett vagyok a vásárolt termékkel, sikeresen elűzte az esti apró látogatókat.
Feladó: Csaba
 
2022.07.02. 08:24
A gyári csomagolásból szivárog a méreg. Szállításkor gondot okozhat! Szabadfelhasználású szerként megfelelő minőségű. Lakás, rejtőzködő rovarok elleni védelmére célszerű 10-14 napig rendszeresen, napi kétszer használni. Így érhető el a megfelelő hatás a rovarok minden állapotára.
Feladó: Gabriella
 
2022.06.29. 11:49
4
Feladó: Kinga
 
2022.01.04. 21:10
Macska miatt vettem, sajnos a webáruházban a termékleírásban nincs leírva, hogy macskák környezetében nem használható! Nagyon nagyot csalódtam. Pláne, hogy itt már 2018-ban egy vevő megírta ugyanezt. Ennyire nem lehet figyelmen kívül hagyni a gyártó figyelmeztetését, és lefelejteni a leírásból. Örülök, hogy a halakat feltüntetik, a macskák nem számítanak?
Feladó: Làszló
 
2021.12.23. 09:25
5
Feladó: Làszló
 
2021.12.04. 08:20
Mindenre jóóó!
Sajna sokáig kell vele irtani,napi rendszerességgel!!!
De a legjobb a piacon szabad forgalmazàsu szerek közül!!!!
Feladó: Tamás
Értékelés:
2021.10.06. 08:16
Egy tuti poloska távoltartó szer, ami több hétig hatásos. Foltmentesen szárad meg. Így, nagy kiszerelésben gazdaságos számunkra. Nagyon kiadós, így aki nagy területen kénytelen védekezni, mindenképpen megéri ezt a kiszerelést választani.
Feladó: József
Értékelés:
2021.03.05. 09:13
5*
Feladó: Brigitta
Értékelés:
2021.02.11. 08:13
5
Feladó: Tornyai
 
2021.01.20. 09:38
Még nem használtuk eddig.
Feladó: Éva
Értékelés:
2020.07.25. 20:40
Várakozáson felüli. Nagyon hatékony.
Feladó: Tomoriné
 
2020.07.14. 08:16
4
Feladó: Próbára vásárolt termék
Értékelés:
2020.07.12. 16:08
Sajnos az ország szegényebb megyéiben a rovarirtás vagy gyérítés szánalmas, így ez a szer közel hatástalan. Állatra, földre, falra stb fújva amíg meg nem szárad, hatékony, amint megszárad, már mennek is vissza a legyek, szúnyogok, böglyök. Muslicára kiváló.
A rendelt 5 litert a tesztelésre "használt" 18 m2-es területen 2 nap alatt kifújtam, hatása csak csekély mértékben érezhető. Trágyadomb a 3000m2-es terület végében található, több épület és a szálastakarmány mögött.
Keresem tovább a megoldást, mert így élhetetlen a nyár a jószágok (2 kutya, 3 cica, 1 ló) számára.
Feladó: Blanka
Értékelés:
2020.05.21. 13:02
Mi nagyon szeretjük meg vagyunk vele elégedve
Feladó: Mária
Értékelés:
2019.11.16. 17:22
Nagyon jó.
Feladó: Egyesület
 
2019.09.07. 22:31
5
Feladó: Roberta
Értékelés:
2019.07.25. 12:38
A leírtakhoz képest a termék nem igazán fejti ki hatását.A használati útmutató szerint használtam,gyakorlatilag a legyek ugyan úgy leszállnak az asztalra amint elpárolog az anyag.
Feladó: Renáta
 
2019.07.03. 08:35
Régebben is használtam csak ajánlani tudom.
Feladó: Miklós
Értékelés:
2019.07.03. 08:26
Valamennyire hatásos. Legalább lelassulnak tőle így ki lehet nyírni amelyiket el tudjuk kapni.
Feladó: Éva
Értékelés:
2019.06.21. 13:39
3
Feladó: Zoltán
Értékelés:
2019.06.20. 08:11
Egész jó
Feladó: Sándor
 
2019.02.17. 02:40
5
Feladó: Rita
Értékelés:
2018.07.11. 08:07
5
Feladó: Etelka
 
2018.06.23. 08:24
5
Feladó: Zoltánné
 
2018.06.13. 11:46
A termék szállításakor dobozán fel kellene tüntetni, hogy csak állítva szállítható. Sajnos az zárása megbízhatatlan, így abból jelentős mennyiségű oldat kifolyt. Szennyezve ezzel annak szállító dobozát, így szállítás közben előfordulhat, hogy más terméket is , köztük ennivalót is eláztat a méreg .Másik eshetőség, hogy a szállítócég egyéb szállítmányát teszi tönkre. A gyanútlan vásárló, ha olyan terméket vesz, meg is mérgezheti magát. Legközelebbi rendelésemnél szeretném, ha a fenti problémára megoldást találnának.
Feladó: Anita
Értékelés:
2018.04.27. 11:32
Be volt ugyan csomagolva egy külön műanyag tasakban, de kifolyt mire ideért. Lehet, hogy ez gyártói hiba (eresztenek a flakonok), nyilván nem véletlenül volt még plusz csomagolásba téve.
Feladó: András
Értékelés:
2018.03.22. 18:32
Sajnos nem lett feltüntetve, hogy a permethrin igen toxikus a macskákra nézve, a lakásban ügyelni kell, hogy a háziállatok ne kerüljenek kapcsolatba permethrin tartalmú rovarirtószerekkel.
2002 óta az Egyesült Államokban is tiltott a felhasználása. Csalódás, mert pont a macskák miatt kellett volna használni. Megkárosítva érzem magam.